Skip links

Jak zmniejszyć szkodowość o 40% – Ecologic na Flota Auto Biznes

Ecologic był 18 maja 2016 r. gościem konferencji organizowanej przez magazyn Flota Auto Biznes pod hasłem „Flotowe Spotkania Handlowe”.

Była to już 9. edycja konferencji, której głównym celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania flotą samochodową przez branżowych ekspertów.

Nie zabrakło oczywiście ciekawych i merytorycznych prelekcji. O swoich doświadczeniach opowiadali między innymi Bartłomiej Wiśniewski z Provident, Piotr Uklejewski z Glenmark Pharmaceuticals i Katarzyna Brener z Cursor.

Emil Żak z Ecologic wspólnie z Pawłem Kuchnią z Philip Morris wygłosili prelekcję na temat: „Jak zmniejszyć szkodowość o 40%”. Prelekcja dostarczyła wszystkim uczestnikom dużą dawkę cennych wskazówek o tym, w jaki sposób wdrożyć system Ecologic, aby zmaksymalizować efekty.