Skip links

Inteligentny system do administrowania flotą online

Wszystkie dane, procesy i koszty Twojej floty w jednym miejscu.

Wszystkie dane na temat floty

Wszystkie informacje administracyjne i księgowe o flocie samochodowej w jednym systemie.

Automatyzacja
procesów

Oszczędność czasu i energii. Automatyzuj pracochłonne procesy.

Rozliczanie i księgowanie kosztów

Automatyczne rozliczanie kosztów i wygenerowanie plików dekretacyjnych.

Zaoszczędź 90% czasu przeznaczonego na administrację.

Ecologic Fleet pozwoli zaoszczędzić Twojemu zespołowi nawet 90% czasu w skali miesiąca potrzebnego na administrację w porównaniu z pracą na innych systemach dostępnych na rynku.

Elektroniczne protokoły

Automatyczne generowanie protokołów i pełna historia archiwalnych zdań i wydań.

Historia stanu floty

Przeglądaj stan swojej floty na konkretny dzień.

Historia użytkowników

Kto od kiedy do kiedy jeździł danym samochodem.

Mandaty

Historia wszystkich otrzymanych mandatów.

Szkody komunikacyjne

Zarządzanie procesem zgłaszania i likwidacji szkód.

Zarządzanie budżetem

Kontrola wydatków i pokrycia aktualnego budżetu.

Zarządzanie dostawcami

Baza kontraktów i dostawców z pełną historią współpracy.

Historia kosztów

Szybki przegląd wszystkich poniesionych kosztów.

Środki trwałe

Zarządzanie budynkiem, środkami trwałymi i innymi urządzeniami.

Telefony komórkowe

Pełne zarządzanie telefonami, umowami i rozliczanie kosztów.

Opony, naprawy i serwisy

Zarządzanie serwisami i procesem wymian opon.

Dane telematyczne

Dwukierunkowa synchronizacja wszystkich danych z telematyką.

Automatyzacja procesów i zadań

Koniec z ręcznym powielaniem powtarzających się czynności. W prosty sposób możesz zdefiniować akcje i wyzwalacze “If This Then That” a system automatycznie uruchomi procesy przy zajściu konkretnych scenariuszy.

Ecologic Fleet może m.in: generować automatycznie dokumenty, rozksięgowywać koszty wg. różnych kryteriów, wysyłać powiadomienia, komunikować się z zewnętrznymi systemami i modyfikować dane.

Wydanie/zdanie samochodu

Automatycznie generuj protokół z niezbędnymi informacjami.

Wydanie/zdanie sprzętu

Automatycznie generuj protokoły i wysyłaj niezbędne instrukcje.

Rezerwacja pojazdów

Zautomatyzuj proces rezerwacji samochodów współdzielonych.

Onboarding pracownika

Automatycznie udostępniaj regulaminy i zbieraj wymagane zgody.

Wymiana opon

Automatycznie informuj o terminach i lokalizacjach serwisów.

Mandaty

Automatycznie generuj odpowiedzi po pojawieniu się mandatu.

Przeglądy

Wysyłaj automatycznie przypomnienia o przeglądach i adresy serwisów.

Księgowanie kosztów

Automatycznie księguj koszty po zaimportowaniu faktur zgodnie z ustalonymi regułami.

Automatyczne księgowanie kosztów

Koniec z ręcznym księgowaniem kosztów i koniecznością przełączania się pomiędzy kilkoma systemami. Ecologic Fleet w kilka sekund rozksięguje wszystkie koszty floty w oparciu o dane kontraktów, kody produktów, historię korzystania z samochodów i na końcu wygeneruje pliki dekretacyjne.

“Elastyczność produktu, szybkość działania systemu oraz pełny dostęp on-line przyczyniły się do decyzji o podjęciu współpracy. Błyskawiczna implementacja i dostosowanie systemu do naszych potrzeb w zaledwie tydzień utwierdziły nas w słuszności wyboru. Idealne narzędzie dla osób zajmujących się flotą. Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu. Skuteczna administracja flotą wymaga indywidualnego podejścia.”

Jarosław Jarosz
Kierownik Zarządzania Flotą, Ciech S.A.

Generator
dashboardów

W prosty sposób możesz budować dashboardy na postawie dowolnych zagregowanych danych dostępnych w systemie tworząc swój wymarzony panel administratora floty.

Na koniec możesz przydzielić dostępy do wybranych dashboardów innym członkom zespołu.

Nieograniczona elastyczność

Nie ma dwóch identycznie zarządzanych flot. Dlatego Ecologic Fleet umożliwia Ci w każdym momencie dowolną modyfikację struktury przechowywanych danych lub modyfikację wcześniej zdefiniowanego procesu. Dzięki temu zawsze masz system szyty na miarę.

Dynamiczne
widoki

Nie wszystko jest czytelne w formie tabeli. W Ecologic Fleet możesz się dynamicznie przełączać pomiędzy widokiem tabeli, kanban, kalendarza i mapy.

Widok tabeli

Idealny widok do pracy na co dzień z wszelkimi danymi na temat floty.

Widok kanban

Idealny widok jeśli chcesz szybko przejrzeć dane np. po statusie lub kategorii.

Widok kalendarza

Zarządzanie flotą to wiele ważnych terminów. Widok kalendarza pozwoli zapanować nad nimi.

Widok mapy

Widok mapy pozwoli podejrzeć wszelkie dane adresowe przechowywane w systemie.

Współpraca z członkami zespołu

Współpracuj z całym swoim zespołem i zwiększ efektywność zarządzania flotą. Ecologic Fleet umożliwia elastyczne nadawanie uprawnień innym członkom zespołu i dzielenie się obowiązkami pomiędzy użytkownikami.

Uniwersalny task manager

Ecologic Fleet ma wbudowany task manager dla wszystkich członków zespołu. System przypomni Ci o zbliżających się lub przeterminowanych zadaniach.

Zadania mogą być podlinkowane do konkretnych pojazdów, dostawców, użytkowników, kosztów lub mogą być niezależne.

Dostęp z dowolnego miejsca

Ecologic Fleet nie wymaga instalacji – jest dostępny z przeglądarki. W bezpieczny sposób masz dostęp do danych z dowolnego miejsca a praca zdalna lub terenie nie będzie żadnym problemem . Możesz korzystać z laptopa, komputera lub tabletu. Tak jak lubisz.

Mobilny asystent flotowy dla pracowników

Udostępnij kierowcom aplikację mobilną, dzięki której będą mogli m.in: rezerwować samochody pulowe, rozliczać swoje jazdy prywatne, zdalnie odbierać i zdawać samochody, mieć wgląd w politykę flotową i podręcznik użytkownika czy pin do karty paliwowej.

Zobacz więcej

Umów się na bezpłatne demo